Autoškola Opočno | Podmínky přijetí

 

INFORMACE PRO ŽADATELE

Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 18-ti let věku.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKUZÁKON č. 247/2000 Sb. § 13

 

FORMA A STRUKTURA KURZU - ZÁKON č. 247/2000 Sb. § 18

 

FORMULÁŘE K VYPLNĚNÍ:

 

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ - nutné vytisknout oboustranně na 1 list papíru a nechat potvrdit u lékaře!!!

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI - nutné vytisknout a nechat potvrdit u lékaře!!!

PRO BLIŽŠÍ INFO O AUTOŠKOLE OPOČNO...

...volejte 775 966 943 nebo využijte kontaktní formulář a společně s Vámi domluvíme vše, co budete potřebovat pro absolvování autoškoly.

© 2011 - Mgr. Dušan Felcman - AUTOŠKOLA OPOČNO
www.autoskola-opocno.eu